Không rõ

Tony Monero - Monero Miner (XMR) and Alt-coins

pathethicsdevelopers
12.94MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 500 - 3k
Phiên bản 0.9.4 7 tháng trước

Mô tả của Tony Monero - Monero Miner (XMR) and Alt-coins

From version 0.7.5 Tony Monero supports all PoW changes for Monero (XMR) and other alt-coins dated for these days, for 32 bits and 64 bits devices.

We have added a new feature to Tony, from 0.8.9 you can importexport your mining profiles by saving them in your phone as a json config file.

Because of this new feature Tony will ask you now permision to readwrite in your External Storage SD. This permision is only used when ImportingExporting profiles.

Tony Monero doesn't makes any payment, the responsible for the payments to your wallet is your selected pool, check the payment conditions on your pool's website.

Please note that tonymonero.com:1111 is a private pool DO NOT MINE IN THAT POOL as all that hashes mined will be lost. Use another pool like moneroocean.stream (gulf.moneroocean.stream:80 or gulf.moneroocean.stream:443 are good for mobile devices but there are a lot of pools out there)

Monero is a secure, private, and untraceable cryptocurrency. It is open-source and accessible to all. With Monero, you are your own bank. Only you control and are responsible for your funds. Your accounts and transactions are kept private from prying eyes.

CryptoNight based, Tony is a miner able to mine Monero (XMR), but you can mine AEON (AEON), BitCoal (COAL), Ultranote (XUN), Dero (DERO), Bytecoin (BCN), Graft (GRFT), Pebblecoin (XPB), Quazarcoin (QCN), SumoKoin (SUMO), Masari (MSR), Fonero (FNO), Karbo (KRB), DinastyCoin (DCY), LeviarCoin (XLC), Turtlecoin (TRTL), Alloy (XAO), Stellite (STL), Crep (CREP), Intense (ITNS), Haven (XHV), Edollar (EDL), Croat (CROAT), BBSCoin (BBS), Bitsum (BSM), Loki (LOKI), Electroneum (ETN), Electronero (ETNX), Triton (TRIT), Wownero (WOW), Elya (ELYA), Solace (SOL), MoneroV (XMV), BitTube (TUBE), Iridium (IRD), Dash Minergate (DMG), Worktips (WTIP), Balkancoin (BKC), SuperiorCoin (SUP), Saronite (XNR), X12 (X12), Ombre (OMB), Lines (LNS), Italocoin (ITA), Arqma (ARQ), Arto (RTO) and more!!

To mine Monero with Tony Monero you don´t need to register, you just need to create a wallet and a pool address (a pool is the equivalent of a mine where all the miners mine together and they share the profit) where you want to mine, once your phone pass the initial test you can start mining with Tony Monero

To create a wallet for Monero mining please go to https:getmonero.org and follow their instructions.

Main features:

Tony Monero is a Real miner, that means that while mining with your device you are helping to maintain the cryptocoin that you mine.

Profile importexport

Coin selection

Hard Fork monerov7 support

Mine any CryptoNight coin.

Mine to your own pools.

Compatible with most of the available mining pools.

Saves your mining configurations.

Works with the screen off.

Run in old devices (Android 4.1 Jelly Bean, Year 2012).

Customizable, Modern and Clean interface.

Graphical stats of mining progress.

Show useful info while mining.

Multiple cores support

Keepalived for prevent timeout.

Swipe between screens.

*On some older devices the hashrate may fluctuate or the miner won't work with the screen off. We are working on this.

Please try not to be too severe with the stars if you are not happy with something in the app, Google takes this very seriously and it affects Tony Monero´s visibility in Google Play.

Take in account that we are developing now this app and that our aim is to make it suit your needs. If you have any complain (or suggestion) let us know about it writing to info@tonymonero.com instead of giving us a bad rating here in Google Play.

Some devices tested are Xperia XZ Premium, Moto G4 Play, Mate 9, Galaxy J7, Pixel, Nexus 5, Samsung S8, Samsung Tab S2, and Blackberry Priv.

Thanks for all your comments and support.

Từ phiên bản 0.7.5 Tony Monero hỗ trợ tất cả những thay đổi pow cho Monero (XMR) và alt-xu khác ngày cho những ngày này, cho 32 bit và 64 bit thiết bị.

Chúng tôi đã thêm một tính năng mới cho Tony, từ 0.8.9 bạn có thể nhập xuất khẩu hồ sơ khai thác mỏ của bạn bằng cách lưu chúng trong điện thoại của bạn như là một file json config.

Do tính năng mới này Tony sẽ yêu cầu bạn tại permision để đọc ghi trong SD lưu trữ bên ngoài của bạn. permision này chỉ được sử dụng khi nhập khẩu xuất khẩu hồ sơ.

Tony Monero không làm cho bất kỳ thanh toán, chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán cho ví của bạn là hồ bơi được lựa chọn, hãy kiểm tra các điều kiện thanh toán trên trang web của hồ bơi của bạn.

Xin lưu ý rằng tonymonero.com:1111 là một hồ bơi riêng KHÔNG MỎ TRÊN rằng hồ như tất cả những gì băm khai thác sẽ bị mất. Sử dụng một hồ bơi như moneroocean.stream (gulf.moneroocean.stream:80 hoặc gulf.moneroocean.stream:443 là tốt cho thiết bị di động nhưng có rất nhiều hồ bơi ngoài kia)

Monero là một cryptocurrency an toàn, tư nhân, và untraceable. Đây là mã nguồn mở và dễ tiếp cận cho tất cả. Với Monero, bạn là ngân hàng của riêng bạn. Chỉ bạn kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với các quỹ của bạn. tài khoản và các giao dịch của bạn được giữ kín từ con mắt tò mò.

CryptoNight dựa, Tony là một thợ mỏ có thể khai thác Monero (XMR), nhưng bạn có thể khai thác AEON (AEON), BitCoal (THAN), Ultranote (Tấn), dero (dero), Bytecoin (BCN), Graft (GRFT), Pebblecoin (XPB), Quazarcoin (QCN), SumoKoin (SUMO), Masari (MSR), Fonero (fno), Karbo (KRB), DinastyCoin (DCY), LeviarCoin (XLC), Turtlecoin (TRTL), hợp kim (Xao), stalit (STL), CREP (CREP), Intense (MTT), Haven (XHV), Edollar (EDL), Croat (Croat), BBSCoin (BBS), Bitsum (BSM), Loki (Loki), Electroneum (ETN), Electronero (ETNX), Triton (TRIT), Wownero (WOW), Elya (ELYA), Solace (SOL), MoneroV (XMV), BitTube (ỐNG), Iridi (IRD), Dash Minergate (DMG), Worktips (WTIP), Balkancoin (BKC), SuperiorCoin (SUP), Saronite (XNR), X12 (X12), Ombre (OMB), Lines (LNS), Italocoin (ITA), Arqma (ARQ), Arto (RTO) và nhiều hơn nữa !!

Để khai thác Monero với Tony Monero bạn không cần phải đăng ký, bạn chỉ cần tạo một chiếc ví và một địa chỉ hồ bơi (một hồ bơi là tương đương với một mỏ nơi mà tất cả những người thợ mỏ tôi lại với nhau và họ chia sẻ lợi nhuận), nơi bạn muốn tôi, một khi điện thoại của bạn vượt qua các thử nghiệm ban đầu bạn có thể bắt đầu khai thác với Tony Monero

Để tạo một chiếc ví cho khai thác mỏ Monero hãy truy cập vào https:getmonero.org và làm theo hướng dẫn của họ.

Những đặc điểm chính:

Tony Monero là một thợ mỏ Real, đó có nghĩa là trong khi khai thác với thiết bị của bạn, bạn đang giúp đỡ để duy trì cryptocoin mà bạn tôi.

Hồ sơ nhập khẩu xuất khẩu

lựa chọn Coin

hỗ trợ monerov7 Fork cứng

Mine bất kỳ xu CryptoNight.

Mine đến hồ bơi riêng bạn.

Tương thích với hầu hết các hồ khai thác mỏ có sẵn.

Tiết kiệm cấu hình khai thác khoáng sản của bạn.

Làm việc với màn hình tắt.

Chạy trong các thiết bị cũ (Android 4.1 Jelly Bean, năm 2012).

Tùy chỉnh, hiện đại và sạch giao diện.

số liệu thống kê đồ họa của sự tiến bộ khai thác mỏ.

Hiển thị thông tin hữu ích trong khi khai thác mỏ.

hỗ trợ đa lõi

Keepalived cho thời gian chờ Ngăn chặn.

Trượt giữa các màn hình.

* Trên một số thiết bị cũ các hashrate có thể dao động hoặc các thợ mỏ sẽ không hoạt động khi màn hình tắt. Chúng tôi đang làm việc về vấn đề này.

Hãy cố gắng không để quá khắc nghiệt với các ngôi sao nếu bạn không hài lòng với một cái gì đó trong ứng dụng, Google mất này rất nghiêm túc và nó ảnh hưởng đến tầm nhìn Tony Monero's trong Google Play.

Đi trong tài khoản mà chúng tôi đang phát triển hiện nay ứng dụng này và rằng mục đích của chúng tôi là làm cho nó phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu bạn có bất kỳ phàn nàn (hoặc gợi ý) cho chúng tôi biết về nó bằng văn bản cho info@tonymonero.com thay vì cung cấp một đánh giá xấu ở đây trong Google Play.

Một số thiết bị thử nghiệm là Xperia XZ Premium, Moto G4 Play, Mate 9, Galaxy J7, Pixel, Nexus 5, Samsung S8, Samsung Tab S2, và Blackberry Priv.

Cảm ơn tất cả các ý kiến ​​và hỗ trợ của bạn.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Tony Monero - Monero Miner (XMR) and Alt-coins

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Tony Monero - Monero Miner (XMR) and Alt-coins

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng pathethicsdevelopers
Cửa hàng pathethicsdevelopers 5 724

Tải về các ứng dụng tương tự trên Tony Monero - Monero Miner (XMR) and Alt-coins

Thông tin APK về Tony Monero - Monero Miner (XMR) and Alt-coins

Phiên bản APK 0.9.4
Khả năng tương thích Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên Path Ethics Developers
Chính sách riêng tư http://tonymonero.com/terms